Rodzaje służb

Rodzaje służb

Jesteśmy formacją, która posiada złożoną strukturę organizacyjną i w której każdy może znaleźć swoje miejsce. W naszej strukturze znajdują się:

 • Komenda Główna Policji,
 • Centralne Biuro Śledcze Policji,
 • Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości,
 • Biuro Spraw Wewnętrznych Policji,
 • Centralny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji „BOA”,
 • Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji,
 • komendy wojewódzkie (Stołeczna) Policji,
 • Akademia Policji w Szczytnie, Centrum Szkolenia Policji w Legionowie oraz szkoły Policji w: Słupsku, Katowicach i Pile,
 • oddziały prewencji Policji i samodzielne pododdziały prewencji Policji,
 • samodzielne pododdziały kontrterrorystyczne Policji,
 • komendy miejskie, powiatowe i rejonowe Policji,
 • komisariaty Policji i komisariaty specjalistyczne Policji,
 • posterunki Policji.

Rodzaje służb

Ważne! Możesz zostać policjantem każdej z tych służb, jeśli posiadasz odpowiednie kwalifikacje i predyspozycje.

Obecnie możesz przystąpić do postępowania kwalifikacyjnego zarządzonego i prowadzonego przez: