Informator dla kandydatów

2. Prowadzący postępowanie kwalifikacyjne

Przełożony właściwy w sprawie postępowania kwalifikacyjnego jest Komendanta Głównego Policji, Komendanta CBŚP, Komendanta BSWP, Komendanta CBZC, Dyrektora CLKP oraz komendanta wojewódzkiego albo Komendanta Stołecznego Policji.

Zadania i czynności służbowe w zakresie postępowania kwalifikacyjnego realizowane są przez:

  • komórki ds. doboru w Komendzie Głównej Policji, CBŚP, BSWP, CBZC, CLKP oraz w komendach wojewódzkich (Stołecznej) Policji,
  • szkoły Policji, w zakresie wyznaczonych etapów postępowania kwalifikacyjnego,
  • psychologów pełniących służbę lub zatrudnionych w Komendzie Głównej Policji, CBŚP, BSWP, CBZC, CLKP oraz w komendach wojewódzkich (Stołecznej) Policji,
  • komórki ds. ochrony informacji niejawnych w jednostkach organizacyjnych Policji, w zakresie postępowania sprawdzającego przeprowadzanego na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych,
  • rejonowe komisje lekarskie podległe Ministrowi Spraw Wewnętrznych.
Powrót na górę strony