Rekrutacja

Test wiedzy

Przykładowa baza pytań umieszczona jest na stronie internetowej Akademii Policji w Szczytnie.

 

 

Test wiedzy:

  • jest realizowany w formie testu składającego się z 40 pytań,
  • do każdego z pytań zaproponowano 4 odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa,
  • za każdą poprawną odpowiedź można uzyskać 1 punkt,
  • maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania równa jest 40,
  • test ma charakter rankingowy,
  • w teście sprawdzana jest wiedza z zakresu funkcjonowania Policji.

Uwaga! zgodnie z § 18 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz. U. poz. 606 i 1410), pytania do testu wiedzy opracowuje Akademia Policji w Szczytnie, z wykorzystaniem zgłoszonych przez inne jednostki szkoleniowe propozycji pytań do tego testu.

Powrót na górę strony