Ogłoszenia

Procedura rekrutacyjna dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na stanowisko, na którym wymagane są specjalistyczne kwalifikacje

Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje:

  1. Złożenie podania o przyjęcie do służby, kwestionariusza osobowego kandydata do służby w Policji, a także dokumentów stwierdzających wymagane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe oraz zawierających dane o uprzednim zatrudnieniu,
  2. Badanie Psychologiczne w tym test psychologiczny,
  3. Przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej,
  4. Ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Policji,
  5. Sprawdzenie w ewidencjach, rejestrach i kartotekach, w tym w policyjnych zbiorach danych, prawdziwości danych zawartych w kwestionariuszu osobowym kandydata,
  6. Przeprowadzenie postępowania sprawdzającego, które jest określone w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Podstawę prawną procedury rekrutacyjnej stanowi art. 25 ust. 5 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 2021 poz. 1882, z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz. U. poz. 109).

 

Powrót na górę strony