Ogłoszenia

Procedura rekrutacyjna dla członków personelu lotniczego w specjalności mechanika lotniczego

Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje:

  1. Złożenie podania o przyjęcie do służby, kwestionariusza osobowego kandydata do służby w Policji, a także dokumentów stwierdzających wymagane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe oraz zawierających dane o uprzednim zatrudnieniu,
  2. Przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej,
  3. Ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Policji,
  4. Sprawdzenie w ewidencjach, rejestrach i kartotekach, w tym w policyjnych zbiorach danych, prawdziwości danych zawartych w kwestionariuszu osobowym kandydata,
  5. Przeprowadzenie postępowania sprawdzającego, które jest określone w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Podstawę prawną procedury rekrutacyjnej stanowi art. 25 ust. 11 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 2021 poz. 1882, z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz. U. poz. 109).

Powrót na górę strony