Informacje

Aktualnie obowiązujące zasady doboru do służby w Policji

Informujemy, iż proces doboru kandydatów do służby w Policji realizowany jest na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz. U. poz. 109).

Tekst rozporządzenia

Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem postępowanie kwalifikacyjne rozpoczyna się z chwilą złożenia przez kandydata do służby w Policji kompletu dokumentów wskazanych w § 6, ust. 2, pkt 4 tego rozporządzenia. Dokumenty należy składać w komórkach do spraw doboru w komendach wojewódzkich (Stołecznej) Policji. To właśnie te komórki organizacyjne Policji odpowiedzialne są za prowadzenie postępowań kwalifikacyjnych wobec kandydatów do służby w Policji.

Zasady odbywania szkolenia zawodowego podstawowego w zakresie uzupełniającym różnice programowe między zrealizowanym minimalnym zakresem treści kształcenia a szkoleniem zawodowym podstawowym przez policjantów-absolwentów studiów wyższych o kierunku prawo, administracja, bezpieczeństwo narodowe lub bezpieczeństwo wewnętrzne, w ramach których zrealizowano, na podstawie porozumienia z Komendantem Głównym Policji, określa rozporządzenie Ministra Spraw wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji (Dz. U. Nr 126, poz. 877 z późn. zm..)

 

Powrót na górę strony