Rozwój

Czy w policji mogę zdobywać wykształcenie i nowe umiejętności?

Jak najbardziej! Dzięki jednostkom szkoleniowym Policji, do których należą: Akademia Policji w Szczytnie, Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, Szkoła Policji w Słupsku, Szkoła Policji w Katowicach, Szkoła Policji w Pile oraz Ośrodek Szkolenia Policji KWP w Łodzi  z s. w Sieradzu zapewniamy kompleksowe szkolenie w zawodzie policjanta, a także dodatkową możliwość uzupełnienia wykształcenia. 

Będąc w służbie możesz: 

 • podnosić swoje kwalifikacje zawodowe; 
 • uzyskać tytuł licencjata lub magistra na bezpłatnych (dla funkcjonariuszy) studiach w Akademii Policji w Szczytnie na kierunkach: 
  • bezpieczeństwo wewnętrzne,
  • kryminologia,
  • kryminalistyka w służbie prawa,
  • bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni,
  • administracja o specjalności administracja w bezpieczeństwie,
 • adekwatnie do swoich zainteresowań i realizowanych zadań ukończyć studia podyplomowe w Akademii Policji w Szczytnie w zakresie:
  • edukacji dla bezpieczeństwa,
  • zarządzania jednostką organizacyjną w administracji publicznej,
  • zarządzania kryzysowego,
  • cyberbezpieczeństwa,
  • logistyki,
  • bezpieczeństwa dokumentów publicznych,
 • lub uczestniczyć w kursach specjalistycznych – oferta obejmuje ponad 120 różnego rodzaju kursów w jednostkach szkoleniowych Policji, m.in.: 
  • minersko-pirotechniczny,
  • doskonalący technikę prowadzenia pojazdu,
  • taktyki i techniki przesłuchania,
  • analizy kryminalnej,
  • zwalczania cyberprzestępczości,
  • pozyskiwania informacji z Internetu,
  • poszukiwania osób zaginionych,
 • uczestniczyć w kursach językowych, np. z języka angielskiego;
 • uzyskać nowe uprawnienia i kwalifikacje na kursach resortowych lub zewnętrznych, np. tytuł ratownika, prawo jazdy kat. D, uprawnienia: stermotorzysty, instruktora taktyki i techniki interwencji, do obsługi „dronów” i wiele innych.