Powrót do służby

Powrót do służby

Postępowanie w tym trybie prowadzone jest wobec osoby, która przed upływem 3 lat od dnia zwolnienia ze służby w Policji złożyła wymagane dokumenty oraz w trakcie służby uzyskała kwalifikacje zawodowe podstawowe.

Postępowanie kwalifikacyjne składa się z następujących etapów:

  • złożenie wymaganych dokumentów
  • rozmowa kwalifikacyjna
  • komisja lekarska
  • postępowanie sprawdzające

Kandydat ten:

  • nie jest kierowany na szkolenie zawodowe podstawowe (w przypadku ponownego przyjęcia do służby przed upływem 3 lat od zwolnienia)
  • jest mianowany na ten sam stopień policyjny, który posiadał przed odejściem ze służby
  • ma możliwość nieodbywania adaptacji zawodowej

Więcej informacji na temat poszczególnych etapów znajdziesz w zakładce Etapy rekrutacji.

UWAGA!
Obecnie jest procedowana zmiana art. 25 ustawy o Policji w zakresie postępowania kwalifikacyjnego dla byłych funkcjonariuszy pozostających poza służbą do 5 lat, powyżej 5 lat oraz posiadających policyjny stopień w korpusie co najmniej oficerów młodszych Policji. 

Zmiany w procesie legislacyjnym można śledzić na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji.