Kto może zostać policjantem

Kto może zostać policjantem

Podstawowe warunki, które musisz spełnić to:

  • posiadać polskie obywatelstwo;
  • nie być skazaną/-ym/ prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
  • korzystać z pełni praw publicznych;
  • posiadać co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;
  • posiadać zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jesteś się podporządkować;
  • dawać rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych;
  • posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej (w przypadku osób podlegających kwalifikacji wojskowej);
  • posiadać nieposzlakowaną opinię.

Jeśli je spełniasz i przejdziesz postępowanie kwalifikacyjne, masz szansę zostać JEDNYM Z NAS.

Audiodeskrypcja do filmu: Jak wygląda szkolenie zawodowe podstawowe policji (format mp3 - rozmiar 27.36 MB)