Praca w Policji

Jak zostać policjantem

Dla tych, którzy chcą robić w życiu coś pożytecznego, czuć wyjątkowość swojej profesji i mieć stałość zatrudnienia Komendant Główny Policji ma bardzo dobrą propozycję – możesz zostać policjantem.

Określenie terminów i rozdysponowanie limitów przyjęć do służby w Policji dla poszczególnych komend wojewódzkich (Stołecznej) Policji wynikać będzie z bieżących analiz stanu etatowo-kadrowego Policji sporządzanych w Komendzie Głównej Policji.

Jak zostać pracownikiem Policji

Policja to instytucja, w której nie tylko pracują osoby, które noszą mundur. To także miejsce, gdzie zatrudnienie znajdą pracownicy cywilni. W jednostkach w całej Polsce czekają wolne miejsca na referentów i specjalistów w różnych dziedzinach. Ważne i odpowiedzialne zadania w pionach na przykład logistycznych czekają na wykształcone, sumienne i solidne osoby.

Wideo

Dla tych, którzy chcą
robić w życiu coś
pożytecznego, czuć
wyjątkowość swojej
profesji i mieć stałość
zatrudnienia:
Praca w Policji

Ogłoszenie

UWAGA !

Dobór do służby w Policji

 

Uprzejmie informuję, że w ramach postępowania kwalifikacyjnego do służby w Policji, kandydaci mogą składać w komendach wojewódzkich (Stołecznej) Policji dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 2 pkt 1 ustawy o Policji, wyłącznie drogą pocztową.

W celu uzyskania szczegółowych informacji, należy przeglądać strony internetowe komend wojewódzkich (Stołecznej) Policji, na których zamieszczone są informacje o doborze do służby oraz numery kontaktowe do komórek właściwych do spraw doboru.

 

Jednocześnie informuję, że do odwołania zawieszone są pozostałe czynności przeprowadzane w ramach postępowania kwalifikacyjnego do służby w Policji.

 

 

Polska Policja