Ogłoszenia

Procedura rekrutacyjna dla kandydatów do służby w Policji

Postępowanie kwalifikacyjne w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji prowadzą: Komendant Główny Policji wobec kandydatów do służby w Komendzie Głównej Policji oraz komendanci wojewódzcy (Stołeczny) Policji zgodnie z terytorialnym zasięgiem działania.

SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:

  • obywatel polski o nieposzlakowanej opinii
  • nie skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe
  • posiadający co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe
  • korzystający z pełni praw publicznych
  • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować
  • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Ponadto osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PROCEDURY REKRUTACYJNEJ MOŻNA ZNALEŹĆ:

  • na stronie internetowej Komendy Głównej Policji (praca.policja.pl)
  • w "Informatorze dla kandydatów do służby w Policji" dostępnym w każdej jednostce Policji oraz na stronie internetowej (zobacz informator).

Podstawę prawną procedury kwalifikacyjnej stanowi rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz. U. poz. 109).

Powrót na górę strony
Polska Policja